Adres:

Al. 29 Listopada 104/U1
31-406 Kraków

Kontakt:

mobile: +48 730 003 190
email: biuro@fksk.pl

KRS 0001018646
NIP: 9452268585 REGON: 524434684
Mbank: 38 1140 2004 0000 3102 8339 0368

Bo sztuka ma wielką moc!

Fundacja Krakowska Strefa Kultury powstała w 2023 roku. 

Jej głównym celem jest wspieranie inicjatywa artystycznych i promowanie dobrych praktyk edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą kształcić się w kierunkach artystycznych. 

Fundacja KFK ma na celu promowanie i upowszechnianie sztuki jako modelu spędzania wolnego czasu.

Poprzez swoje działania fundacja ma na celu zintegrowanie środowisk artystycznych oraz zwiększenie dostępu do zróżnicowanych wydarzeń artystycznych.

Misją Fundacji Krakowska Strefa Kultury jest ciągłe działanie na rzecz rozwoju poprzez postawione sobie cele:  

  • Tworzenie i upowszechnianie rynku dla sztuki musicalowej w Polsce , w szczególności na terenie Małopolski oraz za granicą.
  • Poszerzanie horyzontów artystycznych mieszkańców Krakowa.
  • Wszechstronne kształcenie odbiorców sztuki musicalowej.
  • Tworzenie warunków i wspieranie inicjatyw młodych twórców.
  • Zwiększenie roli musicalu w życiu kulturalnym regionu.
  • Promocja miasta Krakowa

Misja oparta na działaniu!

Pobierz: FKSK Statut (PDF)

ZARZĄD FUNDACJI KRAKOWSKA STREFA KULTURY

Tomasz Smoter

Prezes Zarządu

Małgorzata Smoter

Zastępca Prezesa Zarządu

Marta Młynarczyk

Członek Zarządu

FUNDACJA

KRAKOWSKA STREFA KULTURY

Obecne projekty

Zobacz również wspierane przez nas działania i instytucje:

DANE KONTAKTOWE

Al. 29 listopada 104/U1, 31-406 Kraków

KRS 0001018646
NIP 9452268585
REGON 524434684
mBank 38 1140 2004 0000 3102 8339 0368

TELEFON +48 730 003 190
EMAIL biuro@fksk.pl

© Copyright 2023 Fundacja Krakowska Strefa Kultury